„Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury.”

Logo Kultura Dostępna

Fundacja Niewidomi na Tandemach jest realizatorem projektu: „Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury.”

  Projekt jest realizowany od 15 września do 31 grudnia. W ramach tego projektu zostanie podjętych kilka działań:

 1. Organizacja rajdu tandemowego z Gdyni do Torunia, w którym udział weźmie 14 osób (7 uczestników z dysfunkcją wzroku oraz 7 pilotów);
 2. Organizacja konkursu z zakresu wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym;
 3. Wydanie publikacji w brajlu i druku powiększonym Pt.: Przewodnik po polskim dziedzictwie narodowym, dostępny dla osób niewidomych i słabo widzących”. Publikacja zostanie wydana w łącznej ilości 300 egzemplarzy, w tym 50 w piśmie punktowym Braille’a oraz 250 w druku powiększonym.
  Cele projektu:

 • – Ułatwienie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
 • – Wzrost integracji społecznej wśród osób z niepełnosprawnością;
 • – Niwelowanie barier w dostępie do kultury osób zagrożonych wykluczeniem;
 • – Stworzenie warunków do włączania i współdziałania osób z niepełnosprawnością w poznawaniu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego;
 • – Zapoznanie 300 beneficjentów z 60 Pomnikami Historii;
 • – Walka z barierami mentalnymi, kulturowymi oraz w dostępie do informacji osób które znajdują się poza obiegiem życia kulturalnego;

Koordynator projektu

Justyna Rogowska

Projekt: „Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski. Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury.” Jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Fundacji Niewidomi na Tandemach.

ŻYJ AKTYWNIE – POMAGAJ – DZIEL SIĘ PASJĄ

zmiana Rozmiaru Czcionki