Parki i ogrody

Parki i ogrody

Bolestraszyce

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Ogród Dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych. Zgromadzono w nim rośliny oddziałujące na wszystkie zmysły poznawcze człowieka i przystosowano dla osób z różnymi dysfunkcjami wzroku. Centralną część ogrodu stanowi kamienna kompozycja z elementami przystosowanymi dla roślin wodnych. Rabaty roślin znajdują się na podwyższonych murkach oporowych, które
umożliwią bezpośredni kontakt z roślinami. Rośliny zostały wyeksponowane. Uzupełniającymi elementami są tablice informacyjne w druku powiększonym i w Braille’u.foto niepełnosprawni

Arboretum w Bolestraszycach

Nadleśnictwo Bełchatów

Ścieżka edukacji ekologicznej „Opowieści Bielika”

motywem przewodnim ścieżki jest bielik. Ścieżka składa się z 11 stanowisk. Wyposażenie stanowisk jest w pewnej części „interaktywne” i umożliwia uczestnikom zajęć samodzielne działanie. Atrakcją ścieżki są również powiększone modele ptaków, owadów i grzybów. Warto również przespacerować się po sztucznym bagnie. Ścieżka przystosowana jest w szczególności dla osób niewidomych i niedowidzących. Do dyspozycji jest audioprzewodnik po ścieżce, a także przewodnik z nakładką w alfabecie Braille’a.

Ścieżka edukacji ekologicznej „Opowieści Bielika”

Krzywe koło Suwałk

Muzeum Przyrodnicze w Wigierskim Parku Narodowym.

Wystawa „Nad Wigrami” w Krzywem

Wystawa jest przystosowana dla osób niewidzących – plansze mają teksty napisane alfabetem Braille’a, a eksponaty – np. makiety z ukształtowaniem terenu lub grodziskiem średniowiecznym, kora drzew, zwierzęta są tak wyeksponowane by można było je dotykać. Miejsca gdzie umieszczono pnie drzew oraz zwierzęta zostały wydzielone specjalnymi podestami, aby osoby niewidzące mogły bezpiecznie przemieszczać się po sali wystawienniczej. Ponadto dwa ekrany dotykowe z prezentacjami o WPN zawierają warstwę dźwiękową umożliwiającą osobą niewidzącym uzyskanie informacji o WPN.Płock

Płocki ogród zoologiczny jako jedyny w Polsce (a może i w Europie) może się pochwalić przewodnikiem dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przewodnik można bezpłatnie wypożyczyć w kasach ogrodu zoologicznego. Przewodnik jest napisany alfabetem Braille’a. Przewodnik zawiera płytę z audiodeskrypcją do planów różnych tras zwiedzania ogrodu oraz tyflografiki.Unikalny przewodnik dla specjalnych gości

Unikalny przewodnik dla specjalnych gości

Powsin Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej

Integracyjny Ogrod Edukacji Ekologicznej

Zwiedzając ogród botaniczny dostępne są szczegółowe opisy poszczególnych roślin w Alfabecie Braille’a oraz w druku płaskim powiększonym. Dostępne są makiety z planem ogrodu przy
każdym z wejść.opis wszystkich roślin przeznaczonych do dotykowego poznawania.

Nadleśnictwo Sieraków

Salka Edukacyjna „Leszczynowa Kraina” wyposażona jest w materiały i pomoce dydaktyczne, w tym także do prowadzenia edukacji osób niewidomych i niedowidzących. W salce znajduje się diorama, w której dzieci jak i dorośli mogą zapoznać się z przedstawicielami miejscowej fauny.

Ogród Edukacyjny „Leśna Przygoda” znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa. Na jego terenie którego znajduje się wiele
urządzeń, eksponatów, tablic informacyjnych i interaktywnych a także gry i zabawy związane z tematyką leśną. Warto nadmienić że ogród został prawie w całości przystosowany dla potrzeb edukacji osób niewidomych i niedowidzących. Na terenie ogrodu znajduje się tzw. „Ścieżka Zmysłów”. Jest to krótki odcinek ścieżki której podłoże wypełnione jest szyszkami, żołędziami, zrębkami leśnymi oraz innymi fragmentami podłoża i runa które można znaleźć w lesie. Osoby niewidome rozpoznają te materiały zmysłem dotyku, poprzez stopy.

Zakopane

Park przy Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego

W Parku znajduje się ścieżka edukacyjna przystosowana dla osób niepełnosprawnych i niewidomych. W ogrodzie wyobraźni Wybudowano pomosty, które umożliwiają dotarcie nad stawek i potok, wieżę obserwacyjną, urządzenia edukacyjne dla osób niewidomych. Jest ścieżka zmysłów dla bosych stóp, mapa plastyczna i tablice informacyjne w alfabecie Braille’a, dostępny jest audio przewodnik. Umieszczono też rzeźby zwierząt typowych dla Tatr w naturalnej wielkości. Jest imitacja gawry niedźwiedzia i nory wilka.

foto Park

Ogród wyobraźni

Widzimy sercem, działamy z pasją – razem na dwóch kółkach, dla lepszego jutra!